Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudi. Estudis universitaris (EMOUNIV). Curs 2014-2015

16.11.2016

En el curs 2014–2015, un 11,8% (22.681) dels 191.547 alumnes matriculats a centres universitaris presencials de Catalunya residien fora de Catalunya. Aproximadament la meitat dels alumnes universitaris residents fora de Catalunya (50,2%) estudiaven al Barcelonès.

El 74,1% dels 156.499 alumnes universitaris residents a Catalunya es desplaçaven des dels seus municipis de residència fins a un dels 23 municipis on hi ha centres d'ensenyament universitaris.

Pel que fa als àmbits del Pla territorial, hi ha una forta variació en el percentatge d'alumnes que estudiaven en el mateix àmbit del Pla territorial on residien. Així, la majoria dels alumnes residents a l'àmbit Metropolità (94,4%) estudiaven al mateix àmbit on residien. En una situació intermèdia hi havia els alumnes residents al Camp de Tarragona (68,7%), a Ponent (61%) i a les Comarques Gironines (59,8%). Finalment, el percentatge d'alumnes que estudiaven al mateix àmbit on residien era més baix entre els alumnes residents a les Comarques Centrals (28,4%), el Penedès (7,8%), i les Terres de l'Ebre (2,7%). A l'Alt Pirineu i Aran no hi ha cap centre d'ensenyament universitari i els 1.082 alumnes universitaris que hi residien s'havien de desplaçar fora de l'àmbit per estudiar.

L'Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudi dels estudiants universitaris analitza els alumnes que es desplacen entre el lloc de residència i el lloc d'estudi, a partir de les dades de matrícula recollides per la Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament d'Empresa i Coneixement. L'aprofitament d'aquest registre administratiu de la matrícula universitària ha permès l'Idescat produir una nova sèrie estadística dels desplaçaments per raó d'estudis dels estudiants universitaris amb periodicitat anual, que es va iniciar amb dades del curs 2011-2012. Les dades presentades fan referència als estudiants matriculats a Catalunya, tant dels que hi resideixen com dels que no.

L'Estadística de mobilitat obligada per raó d'estudi dels estudiants universitaris es difon segons el lloc de residència, el lloc d'estudi i el sexe. La desagregació territorial és per municipis, comarques, àmbits del Pla territorial, províncies i Catalunya.

Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudi. Estudis universitaris

Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudi. Estudis universitaris.

Ampliació de resultats intermunicipal i intercomarcal

Dades bàsiques

Més informació

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2485

Sou aquí:

  • Novetats
  • Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudi. Estudis universitaris (EMOUNIV). Curs 2014-2015