Indicadors d'activitat del sector serveis (IASS). Setembre 2016

23.11.2016

L'índex general d'activitat en el sector serveis (IASS) creix un 3,5% interanual a Catalunya al setembre del 2016. Per sectors d'activitat, el comerç i els altres serveis (és a dir, els no comercials) augmenten un 1,7% i un 6,7%, respectivament. Dins d'aquests, destaquen els increments de les activitats professionals, científiques i tècniques (11,9%), activitats administratives i serveis auxiliars (11,3%) i les d'informació i comunicacions (8,7%).

Els indicadors d'activitat del sector serveis (IASS) mesuren l'evolució a curt termini de l'activitat de les empreses que operen en els sectors de comerç, transport i emmagatzematge, hostaleria, informació i comunicacions, activitats professionals, científiques i tècniques, i activitats administratives i serveis auxiliars.

A partir de les dades de l'índex d'activitat del sector serveis (IASS) de l'INE, l'Idescat elabora mensualment l'indicador de conjuntura, que inclou l'índex general (IASS) del volum de negoci desagregat a sis sectors.

Dades bàsiques

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2490

Sou aquí:

  • Novetats
  • Indicadors d'activitat del sector serveis (IASS). Setembre 2016