Enquesta sobre equipament i ús de TIC a les llars (TICL). 2016

25.11.2016

El 78,9% de la població de 16 a 74 anys de Catalunya fan un ús habitual d'Internet, dada que se situa 2,5 punts per sobre de la mitjana espanyola, segons l'Enquesta sobre equipament i ús de TIC a les llars 2016.

Pel que fa a les compres a través d'Internet, el 41,4% de les persones de 16 a 74 anys han comprat a través d'Internet en els 3 mesos anteriors a la realització de l'Enquesta. Aquesta dada suposa un augment de 2,6 punts respecte de l'any 2015 i se situa 6,5 punts per sobre de la mitjana espanyola (34,9%). Per franges d'edat, més de la meitat de les persones de 16 a 24 anys i de 25 a 34 anys han adquirit béns o serveis a través de la xarxa en aquest període (un 53,1% i un 59,6%, respectivament).

El percentatge de nens de 10 a 15 anys que disposen de telèfon mòbil s'ha incrementat en 3,8 punts, en passar del 61,8% l'any 2015 al 65,6% d'enguany.

Quant a l'equipament de les llars, el 80,9% disposa d'algun tipus d'ordinador i el 82,3% té accés a Internet a través de banda ampla.

L'Idescat presenta els resultats detallats de l'enquesta per al conjunt de Catalunya, amb informació desagregada per característiques demogràfiques i socioeconòmiques. Aquesta estadística té una periodicitat anual i proporciona informació dels principals indicadors d'equipament a les llars i d'ús de les TIC per part de la població catalana.

Equipament i ús de les TIC a les llars 2016[+]

Dades bàsiques

Més informació

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2494

Sou aquí:

  • Novetats
  • Enquesta sobre equipament i ús de TIC a les llars (TICL). 2016