Despesa del turisme estranger (TURDEST). Octubre 2016

05.12.2016

La despesa total realitzada pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 1.459 milions d'euros a l'octubre del 2016, xifra que suposa un augment del 4,8% respecte el mateix període de l'any anterior. Per països de residència habitual destaquen França amb una despesa total de 175 milions d'euros i Regne Unit amb una despesa de 131 milions d'euros. La despesa mitjana diària per persona és de 176 euros, dada que suposa un increment interanual del 20,2%. Les partides de despesa principals corresponen al transport internacional no inclòs en el paquet turístic (amb un 25,7%) i a la despesa en activitats (20,9%).

L'estadística Despesa del turisme estranger a Catalunya ofereix informació mensual de la despesa, la despesa mitjana per persona i la despesa mitjana diària per persona, dels turistes residents a l'estranger que tenen Catalunya com a destinació principal del viatge. Les dades es presenten desagregades per país de residència habitual, motiu del viatge, allotjament principal, tipus de despesa, organització i durada del viatge, i per vies d'accés. El període de referència de les dades és el mes en què s'acaba el viatge, amb independència de la durada.

L'Idescat realitza una explotació mensual de l'Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'INE i amplia els resultats de la despesa per a Catalunya.

Despesa del turisme estranger

Dades bàsiques

Indicadors de conjuntura econòmica

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2503

Sou aquí:

  • Novetats
  • Despesa del turisme estranger (TURDEST). Octubre 2016