Enquesta d'estructura salarial (EES). 2014

19.12.2016

El salari brut mitjà anual per treballador a Catalunya va ser de 23.927,17 euros l'any 2014, un 1,3% menys que l'any anterior, segons l'Enquesta d'estructura salarial. El salari brut anual de les dones va decréixer un 2,0% interanual i es va situar en 20.324,88 euros, mentre que el dels homes va ser de 27.447,71 euros, un 0,9% menys que el 2013. El salari brut mitjà per hora que van percebre les dones (10,97 euros) l'any 2014 va representar un 84,0% del salari percebut pels homes (13,05 euros).

Per tipus de jornada, el salari brut mitjà anual dels treballadors a temps complet va ser de 28.145,33 euros, un 0,4% superior a l'any anterior, mentre que el dels treballadors a temps parcial va disminuir un 6,1% i es va situar en 10.384,37 euros. El salari brut mitjà per hora va ser de 12,58 euros per als treballadors a temps complet i de 9,03 euros per als de temps parcial.

Per branques d'activitat, el salari brut anual dels treballadors de les activitats financeres i assegurances va ser el més elevat (39.192,87 euros), mentre que el dels assalariats de l'hostaleria va ser el més baix (14.145,21 euros).

Segons l'ocupació, el salari anual dels directors i gerents va ser de 57.610,33 euros, un 140,8% superior al salari mitjà. En l'extrem contrari, el dels treballadors d'ocupacions elementals va ser de 13.750,67 euros, un 42,5% inferior al salari mitjà.

Per tipus de contracte, els treballadors amb contracte temporal van tenir un salari anual de 15.321,13 euros, un 36,0% per sota del salari mitjà. En el cas dels treballadors amb contracte indefinit, el salari anual es va situar en 25.766,01 euros, un 7,7% per sobre del salari mitjà.

Quant a la distribució dels salaris, la mediana del salari es va situar en 20.601,39 euros, 3.325,78 euros menys que el salari mitjà. Per al conjunt de la població assalariada, el 10% dels assalariats amb més remuneració va acumular un 24,5% de la massa salarial, mentre que el 10% dels assalariats amb els salaris més baixos només en va acumular un 2,1%.

L'Enquesta d'estructura salarial és una enquesta de periodicitat quadriennal realitzada per l' 'INE mitjançant entrevista als comptes de cotització. L'objectiu principal d'aquesta Enquesta és obtenir resultats sobre els nivells salarials de les persones assalariades i conèixer les diferències en la distribució degudes a les característiques tant dels treballadors com de les ocupacions. D'altra banda, permet determinar l'estructura del salari, tant en la composició com en les variables que hi influeixen.

Enquesta d'estructura salarial

Dades bàsiques

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2513

Sou aquí:

  • Novetats
  • Enquesta d'estructura salarial (EES). 2014