Comptes de la protecció social (CPS). 2010-2014

22.12.2016

La despesa en protecció social a Catalunya va arribar als 42.417 milions d'euros l'any 2014, dada que suposava una despesa per habitant de 5.732 euros anuals, un 1% per sobre de l'any anterior i que representava el 21,5% del PIB català.

Aquestes xifres responen principalment a l'increment en 344 milions d'euros de la despesa en la funció malaltia o assistència sanitària, al creixement vegetatiu de més de 632 milions de les pensions de vellesa i a la disminució en 904 milions de les prestacions per atur.

Per funcions, la de la vellesa (que inclou les pensions de jubilació) és la que generava més despesa en el sistema de protecció social (16.995 milions d'euros) i representava el 40,0% del total de despesa del 2014. La seguien la funció corresponent a malaltia i assistència sanitària (24,6%) i les prestacions d'atur (11,1%). La resta de funcions tenien un pes força inferior: el 9,3% de la despesa es destinava a supervivència, el 7,4% a invalidesa, el 3,9% a família i fills, el 2,4% a exclusió social i el 0,3% a la funció d'habitatge.

Els ingressos corrents destinats a la protecció social se situaven en 40.915 milions d'euros el 2014, un 0,3% més que l'any anterior. El 60,7% dels ingressos destinats a protecció social a Catalunya provenien de les cotitzacions socials, el 37,6% de les aportacions de les administracions públiques i l'1,7% d'altres ingressos.

Els Comptes de la protecció social són una descripció de la despesa i el finançament de la protecció social, delimitats i classificats d'acord amb els criteris del Sistema europeu d'estadístiques de protecció social (SEEPROS) d'Eurostat, i que estan especialment dissenyats per facilitar la comparació internacional.

L'Idescat elabora anualment els Comptes de la protecció social a Catalunya mitjançant la recollida sistemàtica d'informació sobre les diferents institucions que participen en el sistema català de protecció social i la seva anàlisi i transformació, d'acord amb els criteris establerts per la metodologia SEEPROS de la Unió Europea. Es difonen dades de les despeses de protecció social segons la naturalesa, funció, tipus de prestació i unitat gestora i dades dels ingressos segons l'origen, tipus d'ingrés i unitat gestora de l'any 2014, així com la sèrie revisada del període 2010-2013.

Comptes de la protecció social [+]

Dades bàsiques

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2522

Sou aquí:

  • Novetats
  • Comptes de la protecció social (CPS). 2010-2014