El Parlament aprova la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i la modificació de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d'estadística de Catalunya

22.12.2016

El Parlament de Catalunya ha aprovat el 22 de desembre la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2017–2020 (PEC 2017-2020). El Pla és l'instrument d'ordenació i de planificació de l'estadística d'interès de la Generalitat per als propers quatre anys.

Aquest nou Pla s'inspira en els diferents reglaments europeus relatius a l'estadística europea i adopta tots els principis del Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees. En aquest sentit, introdueix el model de producció i difusió estadística dels països més desenvolupats del nostre entorn.

Els objectius generals de la llei del PEC 2017-2020 són els següents:

 • Consolidar i ampliar la informació estadística disponible en el Sistema estadístic de Catalunya.
 • Potenciar la integració de la informació estadística de Catalunya.
 • Promoure l'ús de l'estadística oficial per a la recerca en ciències socials, i l'avaluació i el millorament de les polítiques públiques.
 • Millorar la coordinació del Sistema estadístic de Catalunya, tant en la producció com en la difusió estadística, especialment atenent a la gestió de la qualitat dels processos i dels productes estadístics

D'altra banda, s'ha aprovat la modificació d'alguns preceptes de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya, amb l'objectiu d'adaptar-la als canvis normatius d'aquests darrers anys en l'àmbit de les estadístiques europees, relatius a l'aprofitament de la informació administrativa, el millorament de la difusió de la informació estadística pública per mitjà del Portal de l'estadística pública de Catalunya, l'ús de la informació estadística amb finalitats d'investigació científica, recerca i avaluació de polítiques públiques, així com la preservació de la independència professional de l'autoritat estadística.

Una vegada es publiqui en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, podrà consultar-se en l'apartat de Legislació.

Enllaç

 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • LinkedIn
 • Menéame
 • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2523

Sou aquí:

 • Novetats
 • El Parlament aprova la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i la modificació de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d'estadística de Catalunya