Turisme estranger (TUREST). Novembre 2016

30.12.2016

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya disminueix un 1,4% interanual al novembre del 2016. Segons el país de residència habitual, d'entre els països de procedència majoritària, Alemanya i Regne Unit mostren una taxa de variació interanual del 37,6% i 26,4% respectivament, i França presenta una taxa negativa del 30,1%.

D'altra banda, segons el motiu del viatge, els viatges d'oci augmenten un 3,7% i els viatges de negoci i altres motius professionals disminueixen un 9,9%. Per tipus d'allotjament principal, els allotjaments de mercat creixen un 8,6%, mentre que els de no mercat decreixen un 21,8%.

L'estadística Turisme estranger a Catalunya ofereix informació mensual del nombre de visitants (turistes i excursionistes) residents a l'estranger que tenen Catalunya com a destinació principal del viatge, segons les diferents vies d'accés. També ofereix informació de les principals característiques dels viatges (tipus d'allotjament principal, motiu, forma d'organització, mitjà de transport i país de residència habitual). El període de referència de les dades és el mes en què s'acaba el viatge, amb independència de la durada.

L'Idescat realitza una explotació mensual de l'Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'INE.

Turisme estranger

Dades bàsiques

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2528

Sou aquí:

  • Novetats
  • Turisme estranger (TUREST). Novembre 2016