Indicadors de confiança empresarial (ICEH). I/2017

18.01.2017
Novetats

Arxius adjunts

L'Índex de confiança empresarial harmonitzat de Catalunya augmenta un 0,3% al primer trimestre del 2017 respecte del trimestre anterior, la mateixa variació registrada per al conjunt d'Espanya. Per sectors d'activitat, els sectors de la construcció (5,6%) i la indústria (2,4%) registren els majors augments de la confiança empresarial, seguits amb menys intensitat pel comerç (0,3%). D'altra banda, els sectors de l'hostaleria i transport i la resta de serveis mostren una reducció de la confiança (−2,5% i −0,9%), respectivament.

L'Idescat elabora l'Índex de confiança empresarial harmonitzat tant per al conjunt de Catalunya com per als sectors d'activitat de la indústria, la construcció, el comerç, l'hostaleria i transport i la resta de serveis. També el presenta desagregat per grandària de l'establiment i per demarcacions camerals (o agrupacions).

La finalitat de l'Índex de confiança empresarial harmonitzat és recollir l'opinió dels empresaris sobre la situació actual i futura de l'activitat del seu negoci, i anticipar l'evolució de les economies a què fan referència.

La variable utilitzada en el càlcul és la marxa del negoci de l'establiment en el trimestre finalitzat (situació) i en el trimestre entrant (expectatives). L'Índex de confiança empresarial harmonitzat es calcula utilitzant com a base el primer trimestre del 2013.

Les dades per al càlcul provenen de la integració de la mostra de l'Enquesta de clima empresarial (que elabora l'Idescat amb la Cambra de Comerç de Barcelona) i de la mostra per a Catalunya de l'enquesta Indicadors de confiança empresarial, que realitza l'INE.

Dades bàsiques

Indicadors de conjuntura econòmica

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2534

Sou aquí:

  • Novetats
  • Indicadors de confiança empresarial (ICEH). I/2017