Indicadors d'activitat hotelera (TURHOT). Desembre 2016 i any 2016 dades provisionals

24.01.2017

Les pernoctacions en establiments hotelers van augmentar un 8,5% interanual a Catalunya al desembre del 2016, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera. El nombre de pernoctacions del turisme domèstic va decréixer un 0,9%; d'aquestes, les realitzades pels viatgers catalans van decréixer un 1,8% mentre que les dels viatgers procedents de la resta de l'Estat van créixer un 0,3%. Les pernoctacions del turisme estranger van augmentar un 15,0% interanual.

Per país de procedència, els turistes procedents de França i Itàlia van ser els que presenten més pernoctacions en termes absoluts (214,3 i 139,8 milers, respectivament).

Per marques turístiques, el nombre de pernoctacions a Pirineus (28,2%) i Barcelona (14,8%) són les que van ser les que van presentar els majors increments.

D'altra banda, el nombre de viatgers registrats en establiments hotelers va augmentar un 10,4% interanual amb increments tant en el turisme domèstic (5,9%) com en el turisme estranger (14,8%).

A l'any 2016, les pernoctacions en els establiments hotelers van augmentar un 6,5% a Catalunya, segons dades provisionals de l'Enquesta d'ocupació hotelera. Les pernoctacions del turisme domèstic van créixer un 5,6% respecte a un any enrere (un 2,2% el català i un 9,9% el procedent de la resta de l'estat), i les del turisme estranger van augmentar un 6,9%. Per marques turístiques, Pirineus i Terres d'Ebre van registrar els increments més elevats: 14,2% i 13,7%, respectivament. Durant l'any 2016 el grau d'ocupació per habitacions a Catalunya es va situar en el 67,2%. Pel que fa al nombre de viatgers va augmentar un 8,1% respecte a l'any 2015.

Les dades mensuals segueixen sent provisionals des del gener del 1999 fins al desembre del 2010. Les dades conjunturals són definitives des del gener del 2011 fins al desembre del 2015.

L'Enquesta d'ocupació hotelera és una de les principals fonts estadístiques per mesurar l'activitat turística, tant des del punt de vista de l'oferta com de la demanda. És una operació que realitza mensualment l'INE i que proporciona informació sobre els viatgers, pernoctacions i grau d'ocupació dels establiments hotelers. L'Idescat fa una explotació d'aquestes variables segons l'origen dels viatgers per procedència i per marques turístiques de destinació i segons la categoria de l'establiment.

Dades bàsiques

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2545

Sou aquí:

  • Novetats
  • Indicadors d'activitat hotelera (TURHOT). Desembre 2016 i any 2016 dades provisionals