Índex de preus industrials (IPRI). Desembre 2016 i any 2016 dades provisionals

25.01.2017

L'índex de preus de productes industrials va augmentar un 0,9% interanual a Catalunya al desembre del 2016. Per grans sectors industrials, van créixer els preus dels béns intermedis (1,5%) i els dels béns de consum (1,0%); mentre que els dels béns d'equipament van disminuir (−0,3%). D'altra banda, per divisions industrials els increments de preus més elevat els van registrar la metal·lúrgia; fab. de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges (17,6%) i les arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats (4,6%); mentre que els majors decrements es van produir a les indústries manufactureres diverses (−2,3%) i a les indústries del paper (−1,3%). En aquest mateix període l'índex de preus industrials va augmentar un 1,7% respecte el mateix mes de l'any anterior, a causa principalemnt del creixement del preu de l'energia (4,5%).

L'any 2016, la mitjana anual de l'índex de preus de productes industrials (que no inclou l'energia) va disminuir un 0,6% respecte a l'any 2015, segons dades provisionals. Per grans sectors industrials, van mostrar decrements els béns intermedis (−1,8%); mentre que van augmentar els béns d'equipament i els béns de consum (ambdós un 0,2%). La mitjana anual de l'IPRI va disminuir un 3,6% respecte a l'any 2015 a causa del decrement del preu de l'energia (−13,9%).

L'índex de preus industrials és un indicador conjuntural que mesura l'evolució mensual dels preus dels productes fabricats per la indústria en la primera etapa de comercialització. L'Idescat, a partir de dades de l'INE, fa una tabulació per grans sectors industrials.

Indicadors de conjuntura econòmica

Indicadors d'estructura econòmica

Anuari estadístic de Catalunya

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2546

Sou aquí:

  • Novetats
  • Índex de preus industrials (IPRI). Desembre 2016 i any 2016 dades provisionals