Turisme estranger. Desembre 2016 i any 2016 dades provisionals

31.01.2017

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya va augmentar un 7,4% interanual al desembre del 2016. Segons el país de residència habitual, d'entre els països de procedència majoritària, van mostrar taxes de variació interanual positives: França (5,2%), Regne Unit (2,6%) i Alemanya (15,6%) mentre que Itàlia va presentar una taxa negativa del 17,9%.

D'altra banda, segons el motiu del viatge, els viatges d'oci van augmentar un 6,7% i els viatges de negoci i altres motius professionals un 67,1%. Per tipus d'allotjament principal, els allotjaments de mercat van créixer un 14,8%, mentre que els de no mercat van decréixer un 6,2%.

L'any 2016, el nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya va augmentar un 4,0% respecte a l'any 2015, segons dades provisionals. Segons el país de residència habitual, d'entre els països de procedència majoritària, mostren taxes positives Regne Unit (6,9%) i Alemanya (9,3%) mentre que França i Itàlia registren taxes negatives del 3,0% i 1,1%, respectivament.

L'estadística Turisme estranger a Catalunya ofereix informació mensual del nombre de visitants (turistes i excursionistes) residents a l'estranger que tenen Catalunya com a destinació principal del viatge, segons les diferents vies d'accés. També ofereix informació de les principals característiques dels viatges (tipus d'allotjament principal, motiu, forma d'organització, mitjà de transport i país de residència habitual). El període de referència de les dades és el mes en què s'acaba el viatge, amb independència de la durada.

L'Idescat realitza una explotació mensual de l'Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'INE.

Turisme estranger

Dades bàsiques

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2551

Sou aquí:

  • Novetats
  • Turisme estranger. Desembre 2016 i any 2016 dades provisionals