Despesa del turisme estranger (TURDEST). Desembre 2016 i any 2016 dades provisionals

03.02.2017

La despesa total realitzada pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya es va situar en 940 milions d'euros al desembre del 2016, xifra que suposa un augment del 8,4% respecte el mateix període de l'any anterior. Per països de residència habitual van destacar França amb una despesa total de 124 milions d'euros i Estats Units amb una despesa total de 116 milions d'euros. La despesa mitjana diària per persona va ser de 146 euros, dada que suposa un increment interanual del 3,9%. Les partides de despesa principals van correspondre al transport internacional no inclòs en el paquet turístic (amb un 24,7%) i a la despesa en activitats (24,6%).

L'any 2016, la despesa total realitzada pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya va augmentar un 3,7%, i la despesa mitjana diària per persona va augmentar un 12,8%, respecte a l'any 2015, segons dades provisionals.

L'estadística Despesa del turisme estranger a Catalunya ofereix informació mensual de la despesa, la despesa mitjana per persona i la despesa mitjana diària per persona, dels turistes residents a l'estranger que tenen Catalunya com a destinació principal del viatge. Les dades es presenten desagregades per país de residència habitual, motiu del viatge, allotjament principal, tipus de despesa, organització i durada del viatge, i per vies d'accés. El període de referència de les dades és el mes en què s'acaba el viatge, amb independència de la durada.

L'Idescat realitza una explotació mensual de l'Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'INE i amplia els resultats de la despesa per a Catalunya.

Despesa del turisme estranger

Dades bàsiques

Indicadors de conjuntura econòmica

Indicadors d'estructura econòmica

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2555

Sou aquí:

  • Novetats
  • Despesa del turisme estranger (TURDEST). Desembre 2016 i any 2016 dades provisionals