Enquesta de població activa (EPA). 2016

10.02.2017

La taxa d'atur es va situar en el 15,7% de mitjana a Catalunya el 2016, amb un total de 593.600 persones desocupades, un 15,6% menys que al 2015, segons l'Enquesta de població activa. El nombre de llars amb tots els actius desocupats va ser de 186.800 llars, fet que representa un decrement del 16,0% interanual.

Pel que fa als joves menors de 25 anys, la taxa mitjana anual d'atur va disminuir 8 punts respecte del 2015 i es va situar en el 34,3% de la població activa de 16 a 24 anys.

La població ocupada va augmentar un 3,4% interanual, fins a un valor mitjà de 3.183.900 persones, i d'aquestes, 527.200 feia menys d'un any que treballaven en aquella ocupació.La taxa d'ocupació de 20 a 64 anys es va situar en el 70,1% el 2016, 2,4 punts més que l'any anterior.

La població de 20 a 24 anys amb estudis de nivell secundari va créixer 1,4 punts respecte de l'any anterior i es va situar en el 73,8%, mentre que la població de 30 a 34 anys amb estudis de nivell terciari es va mantenir estable respecte del 2015 i es va situar en el 43,1% (35,4% en el cas dels homes i 50,4% en el cas de les dones). L'abandonament prematur dels estudis va decréixer lleugerament (0,9 punts) i va afectar el 18,0% de la població de 18 a 24 anys.

A Espanya la població desocupada va representar el 19,6% de la població activa i el nombre de llars amb tots els actius desocupats va ser de 1.482.700 llars, un 9,9% menys que el 2015.

L'Idescat publica la informació de síntesi de l'Enquesta de població activa per al 2016, que complementa els resultats ja difosos a l'apartat monogràfic dedicat a l'EPA.

L'EPA és una estadística per mostreig de caràcter continu que realitza l'INE amb periodicitat trimestral per a tot el territori espanyol, l'objectiu principal de la qual és conèixer la relació amb l'activitat econòmica de la població. L'Idescat amplia els resultats de l'EPA per a l'àmbit de Catalunya.

Dades bàsiques

Més informació

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2562

Sou aquí:

  • Novetats
  • Enquesta de població activa (EPA). 2016