Índex de preus industrials (IPRI). Gener 2017

24.02.2017

L'índex de preus de productes industrials augmenta un 1,7% a Catalunya al gener del 2017. Per grans sectors industrials, tots els sectors presenten increments: els béns intermedis un 2,8%, els béns de consum un 1,4% i els d'equipament un 0,4%. D'altra banda, per divisions industrials, els majors increments de preus es registren a la metal·lúrgia i fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges (21,2%) i a les arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats (4,2%); mentre que els decrements més elevats es produeixen a les indústries del paper (−1,3%) i a la fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques (−0,4%) . En aquest mateix període l'índex de preus industrials creix un 6,9% respecte el mateix mes de l'any anterior.

L'índex de preus industrials és un indicador conjuntural que mesura l'evolució mensual dels preus dels productes fabricats per la indústria en la primera etapa de comercialització. L'Idescat, a partir de dades de l'INE, fa una tabulació per grans sectors industrials.

Dades bàsiques

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2570

Sou aquí:

  • Novetats
  • Índex de preus industrials (IPRI). Gener 2017