Estadística territorial TIC a les llars (TICLT). 2015

23.02.2017
Novetats

Arxius adjunts

L’any 2015, la proporció de llars amb connexió a Internet va superar el 75% a totes les comarques i Aran, segons l’Estadística territorial TIC a les llars. En relació amb el 2013, el nombre de llars amb algun membre de 16 a 74 anys amb connexió a Internet va augmentar a totes les comarques, i especialment al Tarragonès i al Barcelonès. Aquest fet va situar aquestes dues comarques entre les que tenien més llars amb connexió a Internet (84,9% i 82,8% respectivament), juntament amb el Pla de l’Estany (83%).

L’accés a Internet de les llars a través de connexió de banda ampla es va igualar entre comarques. Així, l’any 2015, la diferència entre la comarca amb més banda ampla (Tarragonès 84,2%) i la comarca amb menys (Ripollès 73,1%) era d’11,1 punts percentuals; en canvi, el 2013 la diferència entre Osona i el Priorat, que llavors ocupaven el primer i l’últim lloc del rànquing, era de 15,3 punts.

Pel que fa a l'ús d’internet, totes les comarques catalanes van augmentar-ne l’ús. El Tarragonès i el Baix Camp van encapçalar les comarques que l’usaven més, amb percentatges superiors al 85%. Cal destacar el fort increment del nombre de persones que declaraven haver comprat alguna vegada a través de la xarxa. Les Comarques Centrals eren les que més van incrementar les compres a través de la xarxa, gairebé 16 punts en relació amb el 2013. El Tarragonès i el Baix Camp van encapçalar les comarques amb més compres a través de la xarxa, amb percentatges superiors al 60%.

L’Estadística territorial TIC a les llars és una operació de caràcter biennal que té per objectiu obtenir estimacions territorials (àmbits del Pla Territorial i comarques i Aran) dels indicadors més importants d'equipament i ús de les TIC a les llars catalanes. Per assolir aquest objectiu es fa una enquesta telefònica a 3.150 habitatges principals de tot Catalunya i es calculen estimadors compostos aplicant una metodologia de petites àrees. Els resultats dels indicadors d’equipament es calculen per a les llars que tenen almenys un membre de 16 a 74 anys i els indicadors d’ús, per a les persones de 16 a 74 anys. La referència temporal de l’enquesta és l’any 2015.

La informació obtinguda de l’any 2015 no és completament comparable amb la dels anys anteriors, per diferents modificacions en la distribució territorial. Així, l’Acord de Govern 21/2014 va aprovar el canvi d’adscripció de vuit municipis de l'Anoia, que van passar de l'àmbit del Penedès al de les Comarques Centrals. A més, la Llei 4/2015, de 23 d'abril, va crear la comarca del Moianès a partir de l'agregació de cinc municipis de la comarca del Bages, un d'Osona i quatre del Vallès Oriental. Així es van modificar aquestes comarques i els límits dels àmbits Metropolità i Comarques Centrals.

Aquesta estadística també proporciona resultats per al conjunt de Catalunya d’altres temes d’actualitat relacionats amb les TIC.

Estadística territorial TIC a les llars

Dades bàsiques

Més informació

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2571

Sou aquí:

  • Novetats
  • Estadística territorial TIC a les llars (TICLT). 2015