Índex de producció industrial (IPI). Gener 2017

08.03.2017

L'IPI corregit d'efectes de calendari (Base 2010=100) disminueix un 0,1% interanual a Catalunya al gener del 2017. Per grans sectors industrials, els sectors dels béns de consum i els béns intermedis presenten decrements (−2,5% i −0,7%, respectivament); mentre que augmenten l'energia (7,6%) i els béns d'equipament (2,4%).

En aquest mateix període, l'índex de producció de productes industrials (que no inclou l'energia i no està corregit d'efectes de calendari) augmenta un 6,7% respecte a un any enrere.

L'índex de producció industrial és un indicador conjuntural que mesura l'evolució mensual del volum del valor afegit brut generat per les branques industrials i pel conjunt de la indústria. Mostra, per tant, els canvis en la producció industrial sense l'efecte dels preus. L'Idescat, a partir de les dades de l'l'INE fa una tabulació per grans sectors industrials d'una banda, i per seccions i divisions de la CCAE-2009 per l'altra i calcula l'IPI corregit d'efectes del calendari. D'acord amb les normatives de la Unió Europea, a partir del 2013 els índexos es publiquen amb la nova base 2010. S'ofereixen les sèries enllaçades des del gener del 2002.

Dades bàsiques

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2581

Sou aquí:

  • Novetats
  • Índex de producció industrial (IPI). Gener 2017