Índexs de comerç al detall (ICD). Febrer 2017

31.03.2017

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, disminueix un 2,1% interanual a Catalunya al febrer del 2017. Per tipus de producte, l'alimentació decreix un 1,8% interanual i la resta de productes un 2,0%. Dins d'aquest darrer tipus, el grup de béns d'equipament de la llar és el que mostra un descens més elevat (−3,0%). En aquest mateix període l'índex general de comerç al detall amb estacions de servei, a preus corrents, es manté estable amb un augment del 0,1% respecte a un any enrere.

L'objectiu principal d'aquest índex és mesurar l'evolució a curt termini de l'activitat de les empreses de comerç al detall. Els resultats es presenten desagregats per productes d'alimentació i resta de productes. En aquest darrer grup es desglossen els productes d'equipament personal, equipament de la llar, i altres béns. L'Idescat elabora mensualment l'ICD i tota la informació es presenta tant a preus corrents com a preus constants, deflactant les sèries nominals a partir de les dades que proporciona l'INE.

Dades bàsiques

Indicadors de conjuntura econòmica

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2603

Sou aquí:

  • Novetats
  • Índexs de comerç al detall (ICD). Febrer 2017