Projeccions de llars (PROJL). 2016-2036

27.04.2017
Novetats

Arxius adjunts

El nombre de llars continuarà augmentant a Catalunya els propers anys fins a assolir una xifra de 3,37 milions l'any 2036, que representa unes 406.000 llars més que el 2016, segons les Projeccions de llars 2016-2036. La grandària mitjana de les llars catalanes disminuirà fins a 2,32 persones l'any 2036.

Pel que fa al nombre de persones per llar, el principal creixement es donarà en les llars unipersonals, que arribaran a ser 958.352 el 2036, amb un augment d'unes 236.000. Les llars de 2 persones continuaran sent les més freqüents a Catalunya (1 de cada 3), amb una previsió d'1,16 milions. Les formades per 3 persones augmentaran moderadament (21.000 llars) i cada cop tindran menys pes dintre del conjunt de les llars, fins al punt que es preveu que a partir de la tercera dècada d'aquest segle seran menys d'1 de cada 5. Finalment, les de 4 i més persones disminuiran en unes 68.000 llars, amb una estimació d'unes 600.000 l'any 2036.

Respecte a la distribució territorial, en l'horitzó del 2026 el nombre de llars augmentarà a totes les comarques excepte a 6. Els principals increments relatius de les llars es troben al litoral (a les comarques que van del Baix Camp fins a la Selva) i a l'ambit Metropolità (excepte el Baix Llobregat), a més del Gironès, el Segrià i el Pla de l'Estany. Per contra, a l'interior i als Pirineus tendeixen a localitzar-se les comarques amb descensos en el nombre de les llars o amb menors creixements. La grandària mitjana de la llar disminueix a totes les comarques i l'any 2026 els valors oscil·larien entre les 2,2 persones a l'Alta Ribagorça i al Pallars Sobirà, i les 2,6 persones al Pla de l'Estany i al Pla d'Urgell.

Les Projeccions de llars són una operació estadística de l'Idescat que proporciona informació sobre l'evolució futura del nombre de llars, la grandària mitjana i algunes de les seves característiques, a Catalunya i al territori. Els resultats es presenten segons 4 escenaris d'evolució (baix, mitjà i alt i variant alta de la població) a l'horitzó de l'any 2036 i desagregats territorialment a l'horitzó 2026.

Els resultats s'ofereixen amb data 1 de gener de cada any del període 2016-2036 per a Catalunya i del període 2016-2026 (horitzó de la projecció territorial) per als diferents nivells de desagregació en el territori. Per a cada any i cada un dels 4 escenaris es publica el total de llars, les llars segons el nombre de persones (fins a 5 i més) i la grandària mitjana de la llar.

Taules disponibles [+]

Dades bàsiques

Més informació

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2622

Sou aquí:

  • Novetats
  • Projeccions de llars (PROJL). 2016-2036