Padró municipal d'habitants. Explotació estadística. 2017. Avanç. Dades provisionals

La població empadronada a Catalunya a 1 de gener del 2017 és de 7.551.285 habitants, segons dades provisionals del Padró municipal d'habitants. Aquesta xifra representa un creixement de 28.689 persones (0,4%) respecte de l'1 de gener del 2016. És el segon any que la població empadronada augmenta a Catalunya, després de tres anys consecutius de disminució (del 2013 al 2015).

Per províncies, la població empadronada de Barcelona creix un 0,5% i la de Girona, un 0,2%; en canvi, les poblacions empadronades de Lleida i Tarragona decreixen un 0,4% i un 0,1%, respectivament.

Per nacionalitat, la població estrangera és d'1.038.455 habitants, amb un creixement de 15.057 persones (1,5%). La població de nacionalitat espanyola, que és de 6.512.830 habitants, creix en 13.632 persones (0,2%). La població de nacionalitat estrangera representa el 13,8% del total.

La font d'aquestes dades és el Padró municipal d'habitants, que és el registre administratiu on consten els veïns d'un municipi i que constitueix una prova que resideixen al municipi. La formació, el manteniment i la gestió del Padró correspon als ajuntaments respectius. L'INE efectua els treballs de coordinació i depuració dels padrons municipals i elabora l'explotació estadística.

Les dades provisionals de l'explotació estadística del Padró municipal d'habitants només estan disponibles per províncies. Es proporciona informació de la població desagregada segons les variables de sexe, edat, lloc de naixement i nacionalitat.

El desembre de 2017 l'Idescat publicarà les xifres definitives de població per municipis, comarques i Aran, àmbits del pla territorial i províncies. Les xifres de població seran declarades oficials en cada un dels municipis pel Govern espanyol, mitjançant Reial decret (vegeu Quines xifres de població publica l'Idescat?).

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2626

Sou aquí:

  • Novetats
  • Padró municipal d'habitants. Explotació estadística. 2017. Avanç. Dades provisionals