Despesa del turisme estranger. 03/2017

La despesa total realitzada pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya es situa en 1.053 milions d'euros al març del 2017, xifra que suposa un augment del 13,5% respecte el mateix període de l'any anterior. Per països de residència habitual destaquen França amb una despesa total de 127 milions d'euros i Regne Unit amb una despesa total de 94 milions d'euros. La despesa mitjana diària per persona és de 195 euros, dada que suposa un increment interanual del 9,9%. Les partides de despesa principals van correspondre al transport internacional no inclòs en el paquet turístic (amb un 31,0%) i a la despesa en activitats (20,5%).

L'Idescat ofereix una nova interfície web de consulta interactiva de resultats estadístics, en fase de proves, que permet el creuament mensual i anual de diverses variables. La nova interfície forma part del projecte Plataforma Cerdà, que és l'aposta de futur de l'Idescat com a plataforma tecnològica del Sistema integrat d'informació estadística (SIIE).

L'estadística Despesa del turisme estranger a Catalunya ofereix informació mensual de la despesa, la despesa mitjana per persona i la despesa mitjana diària per persona, dels turistes residents a l'estranger que tenen Catalunya com a destinació principal del viatge. Les dades es presenten desagregades per país de residència habitual, motiu del viatge, allotjament principal, tipus de despesa, organització i durada del viatge, i per vies d'accés. El període de referència de les dades és el mes en què s'acaba el viatge, amb independència de la durada. L'Idescat realitza una explotació mensual de l'Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'INE i amplia els resultats de la despesa per a Catalunya.

Despesa turisme estranger. Consulta interactiva

Dades bàsiques

Indicadors de conjuntura econòmica

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2632

Sou aquí:

  • Novetats
  • Despesa del turisme estranger. 03/2017