Enquesta de població activa (EPA). Formació i condicions de treball. 2016

08.05.2017

El 25,6% de la població assalariada de Catalunya va declarar haver treballat almenys un dissabte al mes al 2016, segons l'Enquesta de població activa. La població assalariada que va treballar almenys un diumenge al mes es va situar en el 15,1%.

Pel que fa al tipus d'horari, el 53,9% dels homes assalariats van treballar en horari continuat, mentre que en el cas de les dones assalariades van ser el 67,1%.

Quant al treball per torns, el 10,3% dels homes assalariats van treballar en un sistema de torns, mentre que en el cas de les dones assalariades va ser del 8,6%.

L' 11,7% de la població assalariada va treballar més de la meitat dels dies fins a última hora de la tarda (1,4 punts menys que al 2015). Per sexe, aquesta situació es va donar en el 14,5 % dels homes i en el 8,7% de les dones.

El 7,1% dels homes ocupats el 2016 eren directius de petites, mitjanes o grans empreses, enfront del 3,5% de la població femenina ocupada. D'altra banda, el 81,3% de les dones ocupades tenien caps i no tenien subordinats, mentre que aquesta situació es donava en el 70,7% dels homes.

L'Enquesta de població activa té per objectiu principal conèixer la relació de la població amb l'activitat econòmica. Es tracta d'una enquesta per mostreig, de periodicitat trimestral, que realitza l'INE. L'Idescat n'elabora una ampliació de resultats sobre la població catalana.

El 2005 es va dissenyar una submostra per obtenir informació anual d'algunes variables estables en el temps que només es pregunten a una sisena part de la mostra de cada trimestre. Les dades que es difonen són el resultat de l'explotació d'algunes d'aquestes variables, entre les quals destaquen el sector d'estudis, el treball per torns, treball els dissabtes o diumenges, el nombre de treballadors de l'establiment i el tipus de lloc de treball.

Enquesta de població activa. Resultats específics anuals (submostra). Catalunya

Més informació

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2637

Sou aquí:

  • Novetats
  • Enquesta de població activa (EPA). Formació i condicions de treball. 2016