Recerca i desenvolupament. 2015

La despesa interna en R+D sobre el PIB va ser de l'1,52% a Catalunya l'any 2015, segons l'Estadística sobre les activitats en recerca científica i desenvolupament. Aquesta xifra, superior en 0,3 punts a la de l'any anterior (1,49%), s'explica per l'augment registrat en el sector de l'ensenyament superior (3,4%) i de les empreses i SIPSFL (2,5%).

L'Estadística sobre les activitats en recerca científica i desenvolupament que realitza l'INE anualment té com a objectiu mesurar els recursos econòmics i humans destinats a aquesta activitat. L'Idescat amplia aquesta informació per a Catalunya desagregant variables com el personal en R+D segons investigadors, tècnics i altre personal de suport, la despesa en R+D com a despesa corrent (retribucions i altres despeses corrents) i com a despesa de capital, i la despesa interna segons l'origen dels fons.

Més informació

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2714

Sou aquí: