Enquesta de població activa. T3/2017

L' atur disminueix a Catalunya en 76.900 persones al tercer trimestre del 2017 respecte de l'any anterior (−13,9%) i se situa en 475.600 persones desocupades, amb una taxa d'atur del 12,54% (2,09 punts menys que fa un any), segons l'EPA. Per sexe, la davallada interanual de l'atur dels homes és superior a la de les dones (−15,0% i −12,8%, respectivament). Per edats, destaca el decrement en el tram de 25 a 54 anys (−21,0%), mentre que en el tram de 55 anys i més la població desocupada augmenta un 5,5% interanual.

El nombre de llars amb tots els actius desocupats al tercer trimestre del 2017 disminueix en 28.600 (−16,7%) respecte al mateix període de l'any anterior i se situa en 143.100 llars.

La població ocupada augmenta de 92.700, un 2,9% més que al mateix període de l'any anterior, i se situa en 3.316.600 persones. Per sectors, si comparem l'ocupació en termes interanuals, l'increment absolut més elevat de la població ocupada correspon als serveis (44.800; 1,9%), mentre que en termes relatius destaca l'increment en la construcció (12,6%; 24.100 persones). La indústria també té una variació interanual positiva (19.900 persones; 3,4%). Per sexe, destaca l'increment de l'ocupació en els homes (3,6%), per sobre del de les dones (2,0%). Per edats, l'augment més intens de l'ocupació, respecte de l'any anterior, es produeix entre els joves de 16 a 24 anys (8,6%), seguit del tram de 45 a 54 anys (6,9%). Entre la població ocupada assalariada l'increment del tipus de contracte indefinit (3,9%) és superior que al del temporal (2,0%).

Pel que fa als sectors específics, la població ocupada en el sector cultural creix un 4,7% interanual i se situa en 166.000 persones, fet que representa el 5,0% del total de l'ocupació. Per sexe, el sector de la cultura ocupa 105.500 homes i 60.400 dones.

En el sector turístic, la població ocupada augmenta un 7,8% respecte del tercer trimestre del 2016 i se situa en 465.100 persones (14,0% del total de l'ocupació). Per sexe, el sector turístic ocupa 262.300 homes i 202.900 dones.

El sector de les TIC ocupa 112.900 persones al tercer trimestre del 2017 (un 24,4% més que un any enrere) i representa el 3,4% del total de l'ocupació.

La font estadística de les dades és l'Enquesta de població activa. L'EPA és una estadística per mostreig de caràcter continu que realitza l'INE amb periodicitat trimestral per a tot el territori espanyol, l'objectiu principal de la qual és conèixer la relació amb l'activitat econòmica de la població. L'Idescat amplia trimestralment els resultats de l'EPA per a l'àmbit de Catalunya.

Enquesta de població activa

Resultats bàsics trimestrals i anuals. Catalunya i Espanya

Introducció | Metodologia

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2783

Sou aquí:

  • Novetats
  • Enquesta de població activa. T3/2017