Enquesta sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses. 2016-2017

El 25,1% de les empreses catalanes de 10 ocupats o més van realitzar vendes a través de comerç electrònic l'any 2016, segons l'Enquesta sobre l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i del comerç electrònic a les empreses 2016-2017. Aquesta dada representa un increment d'1,3 punts respecte a l'any anterior i una diferència de 4,7 punts sobre la dada espanyola (20,4%). L' import de les vendes d'aquestes empreses a través de les xarxes telemàtiques va significar el 40,7% del seu volum de negoci, i es va situar 1,1 punts per sota del de l'any anterior (41,8%) i 4,4 punts per sobre de la mitjana espanyola (36,3%).

Pel que fa a la intensitat d'ús de les TIC a les empreses de 10 ocupats o més al primer trimestre del 2017, el 98,9% té connexió a Internet. D'aquestes, el 83,9% utilitza banda ampla mòbil per connectar-se i el 85,2% disposa de pàgina web. El 77,0% fa ús de la signatura digital en comunicacions amb agents externs i el 35,1% ha adquirit serveis d'informàtica en núvol. El 53,9% utilitza algun dels mitjans socials per motius de treball on destaca l'ús de les xarxes socials (94,1%) al primer trimestre del 2017.

Amb relació a les empreses de menys de 10 ocupats, el 69,7% té connexió a Internet, de les quals el 76,1% s'hi connecten mitjançant banda ampla mòbil i el 35,1% disposa de pàgina web.

L'Idescat presenta els resultats detallats de l'enquesta per al conjunt de Catalunya. Aquesta estadística té una periodicitat anual i proporciona informació dels principals indicadors relatius a l'ús de les tecnologies per part de les empreses catalanes. Els resultats sobre l'equipament i l'ús de les TIC es refereixen al primer trimestre de 2017, mentre que la informació sobre el comerç electrònic fa referència a l'any 2016.

Ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses 2016–2017

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2785

Sou aquí:

  • Novetats
  • Enquesta sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses. 2016-2017