Estadística i comptes de les empreses turístiques. 2015

El nombre d'empreses turístiques a Catalunya es va situar en 98.857 l'any 2015 i el volum de negoci d'aquestes empreses va ser de 29.449 milions d'euros, segons l'Estadística i comptes de les empreses turístiques. Pel que fa a l'ús de de les TIC i del comerç electrònic, el 43,0% de les empreses turístiques tenien connexió a Internet i s'hi connectaven per banda ampla. La proporció d'empreses turístiques que van realitzar activitats innovadores va ser del 22,0% en el període 2015.

L'objectiu principal d'aquesta activitat és conèixer les magnituds més rellevants de les empreses turístiques (de mercat). L'Idescat elabora anualment l'Estadística i comptes de les empreses turístiques, que és una estadística de síntesi que recull els indicadors més rellevants del sector de les empreses turístiques: comptes i resultats econòmics, nombre d'empreses i ocupació, despesa en R+D i la utilització de les TIC per part de les empreses. Aquesta Estadística s'obté de diferents fonts d'informació: Comptes econòmics anuals de l'economia catalana, Estadística estructural d'empreses del sector serveis, Estadística sobre activitats d'R+D, Enquesta sobre innovació a les empreses i Enquesta sobre l'ús de les TIC i del comerç electrònic a les empreses. Es presenten dades pel període 2008-2015 per al conjunt de Catalunya desagregant fins a 20 activitats característiques del turisme.

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2813

Sou aquí:

  • Novetats
  • Estadística i comptes de les empreses turístiques. 2015