Estadística i comptes de les empreses del sector TIC. 2015

20.12.2017

El volum de negoci de les empreses del sector TIC de Catalunya l'any 2015 va ser de 15.914 milions d'euros, un 8,6% més que l'any anterior. El valor afegit brut d'aquest sector es va situar en 5.700 milions d'euros i hi treballaven 83.584 persones. El 40,5% de les empreses del sector TIC van dur a terme activitats d'innovació tecnològica durant l'any 2015.

L'Idescat elabora anualment l'Estadística del sector de les tecnologies de la informació i de la comunicació per a Catalunya, que recull un conjunt d'indicadors rellevants del sector de béns i serveis TIC. S'ofereix informació sobre la situació de les empreses d'aquest sector, es presenten resultats sobre l'activitat econòmica, el personal ocupat, la realització d'activitats innovadores i la seva despesa, la despesa interna en R+D i el comerç amb l'estranger que realitzen les empreses del sector TIC.

El sector TIC està format per les indústries manufactureres i de serveis l'activitat principal de les quals està vinculada al desenvolupament, la producció, la comercialització i l'ús intensiu de les tecnologies de la informació i les comunicacions. La delimitació del sector TIC segueix la metodologia de l'OCDE.

Aquesta estadística s'elabora a partir de diferents fonts d'informació: Estadística estructural d'empreses del sector industrial, Estadísica estructural d'empreses del sector serveis, Estadística sobre activitats en R+D, Enquesta sobre innovació en les empreses, Enquesta industrial de productes, Enquesta sobre l'ús de les TIC i del comerç electrònic en les empreses, i estadística de Comerç amb l'estranger.

Estadística i comptes de les empreses del sector TIC

Més informació

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2831

Sou aquí:

  • Novetats
  • Estadística i comptes de les empreses del sector TIC. 2015