Producte interior brut territorial 2015 i avanç 2016 dels municipis de més de 50.000 habitants

Martorell, amb 91.300 euros, va ser el municipi que va tenir el PIB per habitant més elevat de Catalunya el 2015. El van seguir Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (76.900 euros), i Castellbisbal (75.000 euros). A l'altre extrem, per sota dels 10.000 euros per càpita, hi havia Badia del Vallès (5.700 euros) i Santa Margarida de Montbui (8.300 euros).

Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, i Sant Adrià de Besòs són els municipis que van registrar un creixement més elevat del PIB per habitant, amb 17,5% i 10,5%, respectivament. A la cua, amb un creixement negatiu, es van situar La Canonja (−3,7%) i Súria (−3,0%).

L'any 2015, la Ribera d'Ebre va ser la comarca amb el PIB per habitant més elevat de Catalunya, amb 46.100 euros, un 59% per sobre de la mitjana catalana. La van seguir el Barcelonès (35.600 euros) i Aran (33.000 euros). En sentit contrari, el Montsià va ser la comarca amb el menor PIB per càpita (16.600 euros), seguida del Baix Penedès (17.200 euros). Les 4 comarques que més van contribuir al PIB català, que són el Barcelonès, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat i el Vallès Oriental, en conjunt representen gairebé el 65% de la producció catalana.

Les comarques en què més va créixer el PIB per habitant l'any 2015 van ser la Ribera d'Ebre, amb un 31,6%, i la Terra Alta, amb un 12,6%. En canvi, les que van tenir un creixement menor van ser el Pla d'Urgell i el Barcelonès, amb un 1,2% i 2,0%, respectivament.

L'Idescat presenta resultats de l'avanç del PIB de l'any 2016 per als 23 municipis de més de 50.000 habitants. Nou d'aquests municipis, encapçalats pel Prat del Llobregat, Sant Cugat del Vallès i Barcelona, mostren un PIB per habitant per sobre de la mitjana catalana (30.100 euros). Únicament 5 municipis mostren creixements per sota del 3,0%.

Idescat publica les estimacions de PIB 2015 per comarques, municipis de més de 5.000 habitants i resta de capitals comarcals amb caràcter provisional. El detall sectorial del valor afegit brut es publicarà al juny de 2018, quan es disposi de la informació completa i definitiva procedent de les noves enquestes estructurals de la indústria i els serveis. Aquestes enquestes són el resultat d'una profunda reforma que s'ha executat aquest any i que ha comportat significatius canvis metodològics i de disseny, derivats del projecte d'integració de les operacions esmentades.

El producte interior brut a preus de mercat (PIB pm) mesura el resultat final de l'activitat econòmica de les unitats productores en el territori. Es calcula a preus de mercat, perquè el valor de la producció recull la incidència dels impostos i les subvencions.

Des del punt de vista de l'oferta, el PIB permet avaluar quina és l'aportació de les diferents branques productives al conjunt de l'economia; és a dir, comprèn els valors afegits bruts de les principals branques d'activitat, valorats a preus bàsics.

Les estimacions del PIB comarcal i municipal de Catalunya base comptable 2010 tenen com a referent metodològic el Marc Input Output de Catalunya 2011 i els resultats dels Comptes econòmics anuals de Catalunya.

Els resultats del PIB comarcal i municipal de Catalunya (base 2010) que actualment es publiquen són:

  • Anys 2012 – 2015 : Dades provisionals.
  • Any 2016: Avanç provisional del PIB i el PIB per habitant pels municipis de més de 50.000 habitants.

Producte interior brut territorial. Base 2010

Dades bàsiques

Anuari estadístic de Catalunya

El municipi en xifres

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2833

Sou aquí:

  • Novetats
  • Producte interior brut territorial 2015 i avanç 2016 dels municipis de més de 50.000 habitants