Estadística de naixements. 2016. Dades definitives

L'Idescat publica dades definitives de l'Estadística de naixements de l'any 2016. Aquest any es van registrar a Catalunya 68.974 nascuts vius. En relació amb el 2015, els nascuts vius van disminuir un 2,1%.

L'Estadística de naixements ofereix anualment informació dels parts i els naixements (nascuts vius i nascuts morts) de les mares residents a Catalunya, segons característiques demogràfiques i socials. Les dades es presenten desagregades territorialment per municipis, comarques, àmbits del Pla territorial i províncies.

La font original de les dades és la butlleta estadística de part, que s'emplena quan s'inscriu el nadó al Registre civil.

Fins al 2011 les dades publicades fan referència a les inscripcions de naixements registrats a Catalunya de mares residents a Catalunya. A partir de l'any 2012, les dades es difonen anualment en dues fases: la de les dades provisionals (amb les inscripcions dels naixements registrats a Catalunya de mares residents a Catalunya) i la de les dades definitives (amb les inscripcions dels naixements registrats tant a Catalunya com a altres comunitats autònomes, de mares residents a Catalunya).

L'Estadística de naixements forma part, juntament amb les estadístiques de defuncions i de matrimonis, de les estadístiques del moviment natural de la població que l'Idescat elabora en col·laboració amb l'INE i el Departament de Salut.

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2851

Sou aquí:

  • Novetats
  • Estadística de naixements. 2016. Dades definitives