Saltar al contingut principal

Despesa del turisme estranger. 05/2018

La despesa total realitzada pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 1.915 milions d'euros al maig del 2018, xifra que suposa un increment del 5,2% respecte el mateix període de l'any anterior.

Per país de residència habitual destaquen Estats Units amb una despesa total de 293 milions d'euros (increment interanual del 32,9%) i França i Regne Unit amb una despesa de 237 i 181 milions d'euros (decrement interanual del 2,6% i 3,4%, respectivament).

La despesa mitjana diària per persona és de 201 euros, dada que suposa un increment interanual del 9,2%. Les partides de despesa principals corresponen al transport internacional (524 milions d'euros) i a la d'activitats (377 milions d'euros).

L'estadística Despesa del turisme estranger (TURDEST) a Catalunya ofereix informació mensual i anual de la despesa, la despesa mitjana per persona i la despesa mitjana diària per persona, dels turistes residents a l'estranger que tenen Catalunya com a destinació principal del viatge.

La consulta interactiva d'aquesta estadística permet creuar les següents variables principals: país de residència habitual, motiu del viatge, allotjament principal, tipus de despesa, organització i durada del viatge i per vies d'accés. També ofereix la variació interanual de cada variable. El període de referència de les dades és el mes que s'acaba el viatge, amb independència de la durada.

L'Idescat realitza una explotació mensual de l'Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'INE i amplia els resultats de la despesa per a Catalunya.