Saltar al contingut principal

Estadístiques de cost laboral. 2017

El cost total laboral brut per treballador va ser de 32.374,69 euros a Catalunya l'any 2017, xifra que representa un decrement del 0,3% respecte al 2016 segons l'Enquesta anual de cost laboral. Per sectors, el cost laboral brut va augmentar un 0,1% a la indústria i va disminuir un 0,3% a la construcció i als serveis. Per branques, els creixements interanuals més elevats en el cost laboral brut es van produir a la metal.lúrgia (6,7%) i a les activitats administratives i serveis auxiliars (4,6%). Per contra, on va disminuir més el cost laboral brut va ser a Informació i comunicacions (−4,4%) i a l'Educació i a les Indústries extractives, energia, aigua i residus (−3,7%).

El cost salarial va créixer un 0,3% l'any 2017 respecte a un any enrere. Per sectors, va augmentar un 0,3% a la indústria i va decréixer un 1,2% a la construcció i un 0,3% als serveis.

Per components, el 74,57% del cost laboral brut anual per treballador va correspondre al cost salarial (24.140,5 euros), el 23,20% a les cotitzacions obligatòries a la Seguretat Social (7.511,52 euros) i el 2,23% a la resta de components del cost (722,66 euros).

Per grandària de les unitats, el cost laboral brut per treballador va augmentar en les unitats d'1 a 49 treballadors (2,0%). Per contra, va disminuir un 1,9% en les de 50 a 199 treballadors i un 1,5% en les de 200 treballadors i més.

Coincidint amb la publicació dels resultats de l'any 2017 s'han revisat els resultats de l'any 2016.

L'Enquesta anual de cost laboral és una operació estadística de periodicitat anual que completa els resultats obtinguts a l'Enquesta trimestral de cost laboral i que ofereix una perspectiva anual d'aquests costos. El seu objectiu principal és conèixer anualment el cost mitjà per treballador del factor treball i dels seus components principals: percepcions salarials, cotitzacions obligatòries a la Seguretat Social, cotitzacions voluntàries, prestacions socials directes, indemnitzacions, despeses en formació professional, despeses en transport, despeses de caràcter social i altres despeses derivades de la generació d'ocupació.

Estadística

Estadístiques de cost laboral. Enquesta anual de cost laboral