Saltar al contingut principal

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 06/2018

L'índex de volum de negoci en el sector serveis (IASSVN) creix un 5,2% interanual a Catalunya al juny del 2018. Per sectors d'activitat, el comerç augmenta un 4,3% i els altres serveis (és a dir, els no comercials) un 6,8%. Dins d'aquests, augmenten tots els serveis i els increments més elevats es registren a les activitats administratives i serveis auxiliars (13,1%), a les activitats professionals, científiques i tècniques (8,8%) i al transport i emmagatzematge (7,1%).

Els indicadors d'activitat del sector serveis (IASS) mesuren l'evolució a curt termini de l'activitat de les empreses que operen en els sectors de comerç, transport i emmagatzematge, hostaleria, informació i comunicacions, activitats professionals, científiques i tècniques, i activitats administratives i serveis auxiliars.

A partir de les dades de l'índex d'activitat del sector serveis (IASS) de l'INE, l'Idescat elabora mensualment l'indicador de conjuntura, que inclou l'índex general del volum de negoci (IASSVN) desagregat a sis sectors.