Saltar al contingut principal

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. T2/2018

Catalunya ha exportat productes industrials per valor de 17.539,2, milions d'euros el segon trimestre del 2018, xifra que representa un augment del 2,2% respecte del mateix període de l'any anterior. Per nivells tecnològics, les exportacions d'alta tecnologia han disminuït un 2,7% interanual, les de nivell mitjà baix ho han fet un 2,1% i les de baix contingut tecnològic un 3,4%. En canvi, les vendes de nivell tecnològic mitjà alt són les úniques que han crescut i ho han fet un 7,8%.

Les importacions dels productes industrials han assolit un valor de 20.828,1 milions d'euros, xifra que representa un creixement interanual del 8,7%. Tots els nivells tecnològics han augmentat les compres a l’estranger, excepte els de baix contingut tecnològic (−2,6%). Les compres d'alta tecnologia han augmentat un 6,3%, les de nivell tecnològic mitjà alt un 14,5% i les de contingut mitjà baix un 11,2%.

L'objectiu principal d'aquesta estadística, elaborada per l'Idescat a partir dels arxius de Comerç amb l'estranger, és presentar els fluxos comercials de les exportacions i importacions de productes industrials que concentren una despesa elevada en R+D, entre Catalunya i l'estranger. La font d'informació és el fitxer territorial d'operacions del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència d'Administració Tributària. Es tracta d'un arxiu amb la informació més rellevant derivada de les dades del document únic administratiu (DUA) i les declaracions Intrastat.