Noms dels nadons. 2017

Marc i Júlia van ser els noms més posats als nadons el 2017.

Entre els nens, el nom de Marc (719) va tornar a ser el més freqüent, tot i que va continuar la tendència descendent iniciada l'any 2003, quan es va posar el nom de Marc a 1.640 nadons. El van seguir els Àlex/Álex (580), Pol (566), Nil (529) i Jan (507). El nom de nena més posat va ser Júlia/Julia (634), que va superar el nom de Martina (601). El van seguir Emma (563), Maria/María (532) i Lucía (531).

Marc també va ser el nom de nen més posat a l'Àmbit Metropolità, el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent, mentre que a les Comarques Centrals va compartir la posició amb Nil. A les Comarques Gironines va ser Martí, a l'Alt Pirineu i Aran va ser Nil i al Penedès va ser Hugo i Àlex/Álex. Pel que fa als noms de nena, Júlia/Julia va ser el més posat a l'Àmbit Metropolità, les Comarques Gironines, les Terres de l'Ebre i les Comarques Centrals. Lucía va ser més freqüent al Camp de Tarragona, Carla a Ponent i Arlet a l'Alt Pirineu i Aran. Al Penedès els noms d'Emma i Martina van compartir la primera posició.

L'Idescat presenta la informació relativa als noms dels nadons de mares residents a Catalunya, amb dades sobre la freqüència i la distribució territorial dels noms, durant un any concret.

La informació sobre els noms dels nadons prové de la butlleta estadística que han d'emplenar els progenitors en el moment d'inscriure el naixement del seu fill o filla, en el Registre civil.

Més informació

Dades bàsiques

Anuari estadístic de Catalunya