Enquesta territorial TIC a les llars. 2017

L’ús d’Internet a les Comarques Gironines i a Ponent va augmentar més de 5 punts percentuals entre el 2015 i el 2017, segons l’Enquesta territorial TIC a les llars. Els percentatges de persones de 16 a 74 anys que van utilitzar Internet en els darrers tres mesos en aquests àmbits són del 85,0% i 83,8%, respectivament, proporció inferior a la mitjana catalana (85,7%).

Els àmbits que van assolir els percentatges més elevats d’ús d’Internet són el Camp de Tarragona (86,9%) i l’Àmbit Metropolità (86,3%), que es van situar més de 2 punts per sobre de la mitjana de la Unió Europea (84,0%), mentre que a les Terres de l’Ebre hi va haver el percentatge més baix d’ús d’Internet (80,6%).

L’anàlisi dels serveis d’Internet utilitzats a Catalunya mostra que un 74,3% de la població de 16 a 74 anys va utilitzar el correu electrònic Totes les comarques es van situar per sobre de la mitjana espanyola, excepte la Terra Alta i el Baix Ebre.

Pel que fa a la població que va comprar alguna vegada a través de la xarxa, l’Àmbit Metropolità i el Camp de Tarragona són els que van registrar els percentatges més elevats (60,8%, ambdós). Per comarques, destaca el Tarragonès, amb el percentatge de compres per Internet més elevat (62,5%).

L’ús d’ordinador va disminuir en tots els àmbits, excepte a Ponent i a les Comarques Gironines. La proporció més elevada es va situar al Camp de Tarragona amb un 79,2%, i la més baixa, a les Terres de l’Ebre, amb un 70,1%.

Pel que fa a l’equipament TIC, tots els àmbits territorials van presentar una millora en els indicadors d’equipament entre el 2015 i el 2017, llevat de les incidències patides amb el proveïdor d’accés a Internet, que només es va reduir en 5 dels 8 àmbits.

Entre aquests indicadors, el Vallès Oriental va tenir la proporció més elevada de llars amb accés a Internet a través de banda ampla, amb un percentatge del 85,1%, i és l’única comarca que va superar la mitjana europea de llars amb accés a Internet (85,0%).

Pel que fa a les llars amb incidències amb el proveïdor d’Internet, una de cada tres comarques va presentar un percentatge inferior a la mitjana catalana (24,7%).

L’any 2017 el 96,9% de les llars catalanes disposaven de telèfon mòbil. D’aquestes, el 42,4% tenien 2 mòbils. En el cas de les tauletes tàctils, n’hi havia al 54% de les llars, i a la majoria d’aquestes en tenien 1 (64,7%).

L'Enquesta territorial TIC a les llars és una operació de caràcter biennal que té per objectiu obtenir estimacions territorials (àmbits del Pla Territorial i comarques i Aran) dels indicadors més importants d'equipament i ús de les TIC a les llars catalanes. Per assolir aquest objectiu es fa una enquesta telefònica a 3.150 habitatges principals de tot Catalunya i es calculen estimadors compostos aplicant una metodologia de petites àrees. Els resultats dels indicadors d'equipament es calculen per a les llars que tenen almenys un membre de 16 a 74 anys i els indicadors d'ús, per a les persones de 16 a 74 anys. La referència temporal de l'Enquesta és l'any 2017.

Aquesta Enquesta també proporciona resultats per al conjunt de Catalunya d’indicadors sobre TIC que es consideren rellevants en cada edició, com per exemple l’esmentada presència de la tauleta tàctil a les llars, el coneixement de les eines d’e-Govern, les compres per Internet o l’ús d’Internet per cercar, planificar o contractar serveis turístics.

Sou aquí:

  • Novetats
  • Enquesta territorial TIC a les llars. 2017
  • Twitter
  • LinkedIn