Índex de preus industrials. 10/2018

L'índex de preus de productes industrials augmenta un 1,5% interanual a Catalunya a l'octubre del 2018. Per grans sectors industrials, creixen els preus de tots els béns: els de l'energia (10,9%), els dels béns intermedis (2,7%), els dels béns d'equipament (1,5%) i els dels béns de consum (0,4%).

D'altra banda, per divisions industrials, els majors increments de preus es registren a les arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats (5,4%) i a les indústries químiques (4,7%); mentre que els únics decrements de preus es produeixen a la fabricació de materials i equips elèctrics (−0,8) i a les indústries de productes alimentaris (−0,1%).

En aquest mateix període l'índex de preus industrials creix un 3,3% respecte el mateix mes de l'any anterior.

L'índex de preus industrials (IPRI) és un indicador conjuntural que mesura l'evolució mensual dels preus dels productes fabricats per la indústria en la primera etapa de comercialització. L'Idescat, a partir de dades de l'INE, fa una tabulació per grans sectors industrials.

Més informació

Sou aquí:

  • Novetats
  • Índex de preus industrials. 10/2018
  • Twitter
  • LinkedIn