Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 09/2018

L'Idescat publica, per primera vegada, dades de temporalitat i parcialitat de les afiliacions a la Seguretat Social per compte d'altri, amb creuaments per sexe, edat, nacionalitat i sector d'activitat. També difon el grau de temporalitat i parcialitat per sexe.

La proporció més elevada d'afiliacions a jornada parcial es registra a la Cerdanya (29,3%), el Solsonès (26,8%) i la Terra Alta (26,6%), al setembre del 2018. Per contra, l'Aran, l'Alt Camp i la Conca de Barberà tenen els graus de parcialitat més baixos (16,3%, 18,5% i 19,1%, respectivament). A Catalunya, el 23,0% de les afiliacions a la Seguretat Social per compte d’altri són a jornada parcial. Quant al grau de parcialitat per sexe de les afiliacions per compte d'altri, el de les dones supera el dels homes a totes les comarques, i és a la Terra Alta és on hi ha més diferències entre sexes: 12,5% en el cas dels homes i 41,8% en el de les dones.

En quant al grau de temporalitat, les comarques on és més elevat són l'Alta Ribagorça (42,5%), el Pallars Sobirà (38,9%) i el Pallars Jussà (38,0%). Per contra, les que mostren un grau de temporalitat més baix són el Baix Llobregat (25,0%), Osona i la Segarra (totes dues un 25,3%). A Catalunya, el 27,9% de les afiliacions a la Seguretat Social per compte d’altri són de caràcter temporal. Per sexes, el grau de temporalitat de les afiliacions presenta valors força similars, i és a la comarca de les Garrigues on hi ha menys equilibri en el grau de temporalitat entre homes i dones (31,5% els homes i 37,7% les dones).

En relació amb el nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya, aquest augmenta un 2,5% al setembre del 2018 respecte al mateix període de l'any anterior i se situa en 3.253.644 persones. Les comarques on més augmenten els afiliats són el Baix Penedès (4,6%) i el Garraf (4,4%).

Per sexe, el 53,5% de les persones afiliades són homes i el 46,5%, dones. Per edat, el 15,8% dels afiliats a Catalunya tenen menys de 30 anys; els de 30 a 44 anys representen el 40,3%; els de 45 a 54, el 27,0%, i els de 55 anys i més, el 16,8% del total. Destaquen els increments interanuals de les persones afiliades de 55 anys i més (6,3%) i la disminució de les persones afiliades de 30 a 44 anys (−0,7%). Segons la nacionalitat, el 85,6% dels afiliats a Catalunya tenen la nacionalitat espanyola, mentre que els estrangers representen el 14,4% del total.

L'Idescat publica trimestralment el nombre d'afiliats i afiliacions segons residència padronal de l'afiliat per municipis, comarques i Aran, àmbits del Pla territorial, províncies i Catalunya. Els afiliats es presenten segons les principals variables sociodemogràfiques (sexe, edat i nacionalitat) i les afiliacions es difonen per aquestes variables demogràfiques i tipus de relació laboral, règim de cotització i sector d'activitat. També es difonen les afiliacions a la Seguretat Social per compte d’altri segons tipus de contracte i tipus de jornada creuades per les variables demogràfiques i el sector d’activitat, així com el grau de temporalitat i parcialitat per sexe.

Dades bàsiques

Indicadors de conjuntura econòmica

El municipi en xifres

Sou aquí:

  • Novetats
  • Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 09/2018
  • Twitter
  • LinkedIn