Marc Input-Output de Catalunya. 2014

L'Idescat publica el Marc Input-Output de Catalunya 2014 (MIOC-2014). Aquesta operació estadística és una actualització del MIOC-2011, amb data de referència 2014.

El marc input-output és una eina estadística reconeguda internacionalment que permet fer una radiografia completa de la realitat econòmica d’un país i mesurar amb molt detall les relacions econòmiques entre tots els sectors de l’economia. En el cas de Catalunya, el MIOC-2014 fa una aproximació detallada de 64 branques d’activitat i hi integra les estimacions del PIB pel costat de l’oferta, la demanda i les rendes. També informa sobre els fluxos comercials amb la resta d’Espanya i permet fer càlculs d’impactes econòmics.

Les macromagnituds derivades del MIOC-2014 s’incorporaran als Comptes econòmics anuals de l’economia catalana, que l’Idescat té previst difondre el 20 de març de 2019. En aquesta actualització les dades macroeconòmiques de 2014 passaran a ser estimacions amb caràcter definitiu.

Sou aquí:

  • Novetats
  • Marc Input-Output de Catalunya. 2014
  • Twitter
  • LinkedIn