Saltar al contingut principal

Recerca i desenvolupament. 2017. Dades provisionals

La despesa en R+D interna a Catalunya va ser de 3.273,4 milions d’euros l'any 2017, dada que suposa un increment del 5,5% respecte de l'any anterior, segons dades provisionals de l'Estadística sobre les activitats en recerca i desenvolupament. Aquesta xifra representa un 1,47% respecte al PIB, que se situa 0,02 punts per sobre de l'any anterior (1,0% en termes relatius). Aquest increment s'explica per l'augment registrat en el sector de les empreses i les institucions privades sense finalitat de lucre (3,0%), mentre que els sectors de l'Administració pública i l'ensenyament superior disminueixen (−0,9% i −2,3%, respectivament).

Pel que fa al personal, un total de 48.551,3 persones en equivalència a jornada completa van fer activitats d'R+D interna amb un increment del 4,2% respecte del 2016. D'aquestes persones, un 42,0% eren dones, i va ser en el sector de l'Administració Pública on la participació femenina era més elevada, amb un 53,5%.