Saltar al contingut principal

Índex de vendes en grans superfícies. 06/2019

L'índex de vendes en grans superfícies (IVGS) de Catalunya a preus corrents ha augmentat un 1,1% interanual al juny del 2019. Per grups de productes, han augmentat les vendes de productes alimentaris (3,1%), mentre que les vendes de la resta de productes han disminuït (−0,3%).