Saltar al contingut principal

Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis universitaris. Curs 2017/18

En el curs 2017/2018, el 73,9% dels 161.810 alumnes universitaris residents a Catalunya es desplaçaven des dels seus municipis de residència fins a un dels 24 municipis on hi ha centres d'ensenyament universitaris.

Pel que fa als àmbits del Pla territorial, hi ha una forta variació en el percentatge d'alumnes que estudiaven en el mateix àmbit del Pla territorial on residien. Així, la majoria dels alumnes residents a l'Àmbit Metropolità (94,5%) estudiaven al mateix àmbit on residien. En una situació intermèdia hi havia els alumnes residents al Camp de Tarragona (63,5%), a Ponent (60,0%) i a les Comarques Gironines (56,0%). Finalment, el percentatge d'alumnes que estudiaven al mateix àmbit on residien era més baix entre els alumnes residents a les Comarques Centrals (28,6%), el Penedès (6,0%) i les Terres de l'Ebre (3,2%). A l'Alt Pirineu i Aran no hi ha cap centre d'ensenyament universitari i els 1.170 alumnes universitaris que hi residien s'havien de desplaçar fora de l'àmbit per estudiar.

Per a una anàlisi detallada de la mobilitat dels estudiants de tots els municipis de Catalunya, consulteu l'Ampliació de resultats intermunicipals i intercomarcals

En aplicació de criteris de protecció del secret estadístic, el mes d'octubre de 2019 s'ha fet una millora en la difusió de resultats, que comporta que aquests es presentin arrodonits a valors múltiples de 5. L'arrodoniment s'aplica a les dades del curs 2017/2018, i també, retrospectivament, a les dades ja publicades dels cursos 2011/2012 a 2016/2017.