Saltar al contingut principal

Índex de producció industrial. 08/2019

L'índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari augmenta un 1,5% interanual a Catalunya a l'agost del 2019. Per grans sectors industrials, creixen els béns d’equipament un 13,3% i l'energia un 4,8%, mentre que decreixen els béns intermedis un 3,6% i els béns de consum un 1,8%.

En aquest mateix període, l'índex de producció de productes industrials (que no inclou l'energia i no està corregit d'efectes de calendari) disminueix un 3,1% respecte a un any enrere.