Saltar al contingut principal

Índex de preus industrials. 06/2020

L'índex de preus de productes industrials (excloent-ne l'energia) disminueix un 0,8% interanual a Catalunya al juny del 2020. Per grans sectors industrials, decreixen els preus de l'energia (−14,4%) i els dels béns intermedis (−3,9%), mentre que creixen els preus dels béns de consum (1,3%) i els dels béns d'equipament (0,4%).

D'altra banda, per divisions industrials, les disminucions més grans de preus es registren a les indústries químiques (−8,8%) i a la metal·lúrgia, fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges (−4,9%). En canvi, s’incrementen els preus a les indústries de productes alimentaris (1,5%) i a la fabricació de begudes (1,3%).

En aquest mateix període, l'índex de preus industrials disminueix un 3,6% respecte al mateix mes de l'any anterior.