Saltar al contingut principal

Estadística de l'activitat hotelera. 07/2020

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers disminueix un 77,9% interanual a Catalunya al juliol del 2020, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera. Les pernoctacions del turisme domèstic decreixen un 48,0%; d'aquestes, les fetes pels viatgers catalans decreixen un 29,3%, i les fetes pels viatgers procedents de la resta d'Espanya un 69,4% interanual. Les pernoctacions del turisme estranger disminueixen un 87,7% interanual.

Per país de procedència, els turistes procedents de França, Alemanya i Països Baixos són els que presenten més pernoctacions en termes absoluts (281,4, 74,5 i 66,8 milers, respectivament), amb variacions interanuals negatives del 65,3%, 84,7% i 78,9%, respectivament.

Per marques turístiques, Costa Brava i Costa Daurada són les que concentren més pernoctacions (692,2 i 383,9 milers, respectivament) amb variacions interanuals negatives del 66,5% i 78,9%, respectivament.

D'altra banda, el nombre de viatgers registrats en establiments hotelers decreix un 69,5% interanual, amb una disminució en el turisme domèstic i en el turisme estranger del 40,8% i 84,2%, respectivament.

D'acord amb el Reial decret 555/2020, de 5 de juny, a partir del 21 de juny es permet la mobilitat de la població per tot el territori. En el mes de juliol s'incrementa el nombre d'establiments oberts respecte al mes de juny.

Les dades mensuals segueixen sent provisionals des del gener del 1999 fins al desembre del 2010. Les dades conjunturals són definitives des del gener del 2011 fins a un any enrere a l'últim període publicat.