Saltar al contingut principal

Turisme estranger. 07/2020

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya se situa en 0,4 milions al juliol del 2020, xifra que suposa una disminució interanual del 81,6%. Segons el país de residència habitual, els països d’on procedeixen majoritàriament els turistes són França, Països Baixos i Alemanya, amb disminució interanual del 64,0%, el 71,9% i el 77,8%, respectivament.

Segons el motiu del viatge, els viatges d'oci, els viatges de negoci i els viatges per altres motius (salut, estudis, família...) disminueixen un 81,9%, un 87,3% i un 71,8%, respectivament.

Per tipus d'allotjament principal, els allotjaments de mercat disminueixen un 82,1% i els de no mercat, un 76,0%.

La finalització de l'estat d'alarma a partir del 21 de juny no ha suposat la supressió dels controls d'accés a Espanya, d'acord amb l'Ordre INT/551/2020, de 21 de juny, vigent fins al 30 de juny, per la que es prorroguen els criteris per a l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Shengen per raons d’ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. Aquestes restriccions s'han limitat a les vies d'accés de port i aeroport. Així, per a Catalunya es disposa d'informació completa dels viatges realitzats pels visitants estrangers el mes de juliol i es considera que les dades tenen la qualitat suficient per ser difoses.