Saltar al contingut principal

Índex de producció industrial. 07/2020

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari disminueix un 6,5% interanual a Catalunya al juliol del 2020. Per grans sectors industrials, tots disminueixen: l'energia un 13,8%, els béns d'equipament un 8,0%, els béns intermedis un 5,8% i els béns de consum un 2,7%.

En aquest mateix període, l'índex de producció de productes industrials (que no inclou l'energia ni està corregit d'efectes de calendari) disminueix un 5,4% respecte a un any enrere.