Saltar al contingut principal

Treball de camp de l'Enquesta de condicions de vida 2020

S'inicia la recollida d'informació de l’Enquesta de condicions de vida 2020. Aquest treball de camp es realitzarà entre els mesos d'octubre i desembre del 2020 i recollirà dades sobre els ingressos i les condicions de vida de les llars catalanes amb l’objectiu de disposar d’indicadors de pobresa, exclusió social i desigualtat, i poder-los comparar amb els indicadors europeus.

L'Enquesta de condicions de vida 2020 és una estadística oficial recollida en el Programa anual d'actuació estadística 2020 (actuació 05 01 01), en desplegament de la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2017–2020. S’adreça a una mostra de llars representatives de tot el territori de Catalunya.

Aquesta operació es porta a terme amb la col·laboració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, i compta amb el suport de l’Institut Nacional d’Estadística.