Saltar al contingut principal

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. T3/2020

Catalunya ha exportat productes industrials per valor de 15.496,7 milions d'euros al tercer trimestre del 2020, xifra que representa una davallada del 7,4% en relació amb el mateix trimestre de l'any anterior. Les vendes dels productes d'alt contingut tecnològic han disminuït un 2,6%. La resta de nivells tecnològics també mostren taxes negatives, però amb menys intensitat que en el trimestre anterior: nivell mitjà alt (−7,8%), mitjà baix (−19,3%) i baix (−2,4%).

En el mateix trimestre, Catalunya ha importat productes industrials per valor de 16.821,0 milions d'euros, xifra que indica una disminució interanual del 17,7%. Les importacions d'alta tecnologia són les que han registrat la disminució menys intensa (−3,3%), seguides de les del nivell baix (−13,0%), mitjà alt (−19,7%) i nivell mitjà baix (−32,6%).