Saltar al contingut principal

Estadística anual d'estructura salarial. 2018. Dades definitives

L'Idescat publica els resultats definitius de l'Estadística anual d'estructura salarial de l'any 2018, que es van difondre amb caràcter provisional el mes de juliol passat.

Aquests resultats provenen de l'Enquesta d'estructura salarial, que és una operació per mostreig i de periodicitat quadriennal. L'Idescat porta a terme una explotació detallada d'aquesta Enquesta, els resultats de la qual també es fan públics avui.