Saltar al contingut principal

Turisme estranger. 11/2020

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya se situa en 58,8 milers al novembre del 2020, xifra que suposa una disminució interanual del 94,4%. Segons el país de residència habitual, els països d’on procedeixen majoritàriament els turistes són França, Itàlia i Alemanya, amb una disminució interanual del 93,0%, el 94,8% i el 94,2%, respectivament.

Segons el motiu del viatge, els viatges d'oci, els de negoci i els viatges per altres motius (salut, estudis, família...) disminueixen un 96,9%, un 90,1% i un 75,1%, respectivament.

Per tipus d'allotjament principal, els hotels i similars disminueixen un 96,0% i els habitatges de familiars o amics, un 86,6%.

La finalització de l'estat d'alarma a partir del 21 de juny no ha comportat una supressió dels controls d'accés a Espanya, sinó una restricció (d'acord amb l'Ordre INT/1006/2020, de 29 d'octubre, per la qual es modifiquen els criteris per a l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d'ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la covid-19). Aquesta restricció s'ha limitat a les vies d'accés de ports i aeroports. Així, per a Catalunya es disposa d'informació completa dels viatges fets pels visitants estrangers durant el mes de novembre i es considera que les dades tenen la qualitat suficient per ser difoses.